Verslag ICC bijeenkomst

Verslag ICC bijeenkomst

19 oktober 2021

De eerste ICC bijeenkomst van dit schooljaar! Het allerfijnst: het kan weer LIVE! We komen samen bij Kempenmuseum de Acht Zaligheden en worden verwelkomd met koffie, thee en taart. Samen kijken we deze middag vooruit naar wat ons dit schooljaar nog allemaal te wachten staat op het gebied van cultuureducatie.

We bespreken het kunstmenu. De discipline van dit schooljaar is ‘muziek’ en alle voorstellingen voor alle groepen zijn gepland. Dit kent wat logistieke uitdagingen die we samen doornemen. Ook het naschoolse aanbod van Click wordt besproken; sinds dit schooljaar komen de cultuurcoaches de naschoolse culturele belevenissen ook op de scholen promoten! We hebben al gemerkt dat dit invloed heeft: deze eerste periode kunnen de belevenissen direct doorgang vinden.

Tijdens de ICC bijeenkomst peilen we de interesse bij de aanwezige ICC voor het volgen van de Opleiding Cultuurcoördinator. Bij deze opleiding onderzoek je welke behoefte of leervraag er speelt op jouw school met betrekking tot cultuur. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als ICC. Want hoe ga jij om met jouw rol als ICC? Uiteindelijk word je ondersteunt in het schrijven van een cultuurplan; een plan met de visie van de school, het beleid om die visie uit te voeren en hoe je daarvoor het benodigde draagvlak creëert. Wij hopen dat er ICC enthousiast zijn en zich gaan aanmelden! Een van de aanwezigen vertelt over wat de cursus haar gebracht heeft als ICC. Mooi om deze persoonlijke ervaring terug te horen. De cultuurcoaches duiken binnenkort in de interesse die er is en de wijze waarop we dit vorm kunnen geven voor de Kempen. Voor meer informatie over deze opleiding, bekijk deze link 

De ICC bijeenkomst kende ook een creatieve prikkel. Of was het een creatieve uitdaging? Onder begeleiding van Eline tekenden de aanwezigen een zelfportret. Met de ogen dicht! Het zorgde voor opperste concentratie, veel plezier en indrukwekkende resultaten. Een oefening om te onthouden. Kan ook erg goed in de eigen klas!