Cultuurplaza de Kempen is het platform in de Kempen waar cultuurcoaches Eline van der Geest en Josefine Meijer in de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden hun brede ervaring en expertise inzetten om cultuureducatie een structurele plek te geven en samen te werken aan het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie. 

Samen ontwikkelen wij beleid, bemiddelen tussen culturele instellingen en het onderwijs, adviseren en ondersteunen scholen bij het verwerven van subsidie, geven structurele begeleiding, verzorgen training en scholing, organiseren en plannen het kunstmenu, organiseren en plannen buitenschools aanbod én houden de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor gemeenten en scholen.

Aan alle kinderen en jongeren in de gemeentes Bladel, Eersel en Reusel - De Mierden worden gelijke mogelijkheden aangeboden om via cultuureducatie hun cognitieve, creatieve, motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze kwaliteiten is belangrijk voor kinderen en jongeren zelf en voor hun bijdrage aan de huidige en toekomstige samenleving. Cultuureducatie verdient daarom een volwaardige plek in het onderwijs en in de bagage die we kinderen meegeven bij het opgroeien.

Dit doen we natuurlijk niet alleen! We werken graag samen met een groot netwerk om zo brede en diverse verbindingen in de Kempen te kunnen leggen op het gebied van kunsteducatie. Een aantal van onze samenwerkingspartners zijn muziekscholen, de bibliotheek, theatergroepen, zorginstellingen, musea, gildes, culturele aanbieders en maatschappelijke instellingen in het culturele veld.