In de gemeente Bladel doen er 4 basisscholen mee, namelijk OBS De Sleutelaar, Het Palet, Florent en de Franciscusschool. Pius X, de middelbare school in Bladel, neemt ook deel aan de regeling. Alle scholen werken op een structurele wijze aan hun cultuuronderwijs.  

Op de scholen werken we met De Cultuur Loper van Kunstloc en Erfgoed Brabant als leidraad. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Als CMK intermediair begeleidt Eline van der Geest de scholen in de gemeente Bladel.