Voorheen organiseerde de cultuurcoaches het naschoolse aanbod Click Cultuur. Dit was voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 jaar van het basisonderwijs en konden leerlingen kiezen uit verschillende culturele belevenissen.  Het naschoolse
aanbod Cultuur werd, in samenwerking met de Combinatiefunctionarissen
Sport, 4 keer op jaarbasis aangeboden via de Click kalender.

 

Vanaf schooljaar 22-23 is Click Cultuur vervangen en er wordt op dit moment gekeken naar een nieuwe vorm om het naschoolse aanbod voor alle kinderen mogelijk te maken. Wordt vervolgd!