Studiedag Cultuureducatie

Studiedag Cultuureducatie

15 juni 2022

Op woensdag 15 juni vond de jaarlijks de studiedag Cultuureducatie plaats. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door de cultuurcoaches voor de ICC en directies van de scholen uit de regio. In samenwerking met Dansgroep Vloeistof en Erfgoed Brabant hebben we een prikkelend en veelzijdig programma samengesteld.

Voorstelling Straatwild 
Vloeistof

Het eerste deel van de middag zagen we de voorstelling 'Straatwild' van dansgroep Vloeistof. Met de stad Den Bosch als het podium waar je ’iedereen’ ontmoet. De plek waar verschillende leefstijlen, standpunten, opvattingen, meningen en soms
vooroordelen op elkaar botsen. Als toeschouwer werden we, allen met een koptelefoon op, door de dansers van Vloeistof meegenomen op sleeptouw langs levendige pleinen en straten van de stad, waar ze de interactie aangingen met passanten. Door middel van dans, muziek en gesproken tekst schept Vloeistof een beleving waarin je gaat twijfelen wat nou echt 'echt' is en wat niet. Wanneer kloppen je (voor)oordelen en wanneer helemaal niet? Straatwild is een fysieke en zintuiglijke dansexpeditie en moedigde ons aan om op andere
manieren naar de ander en onszelf te kijken. Ogenschijnlijk nietszeggende alledaagse situaties worden omgevormd tot wonderlijke theatraliteiten in deze choreografie van Yuri Bongers en Anja Reinhardt.

Wij hebben, samen met de ICC en directies, genoten van deze voorstelling! We werden aan het denken gezet door de vragen en enorm geprikkeld door wat we zagen. Op het einde hebben we zelfs meegedanst op het plein.

De Zachte Atlas van Brabant
Erfgoed Brabant

De tweede helft van de studiedag Cultuureducatie gaf Rolf Vonk van Erfgoed Brabant de workshop 'De Zachte Atlas van Brabant’. De deelnemers gingen direct zelf aan de slag. Hiervoor was een bijzondere locatie geregeld. We kregen 45 minuten de tijd om in het naastgelegen Het Noordbrabantsmuseum zélf een Zachte Atlas te creëren en te ervaren wat dit met je doet.

Al wandelend door het museum verdiepte iedereen zich de volgende opdrachten:
1. Kies een voorwerp of locatie die tot je verbeelding spreekt.
2. Welke details vallen je op? Geef ze een plek.
3. Welke gedachten of associaties heb je bij je locatie of voorwerp? Verwoord ze.
Iedere deelnemer koos een eigen plek of voorwerp en ging in alle rust nadenken over de opdrachten. Mooi om te zien hoe de plek zorgde voor concentratie en dat iedereen de volle 45 minuten in het museum bleef rondwandelen. We gaan zeker nog eens terug!

Wat is dan De Zachte Atlas? Dat is een poster met daarop een stappenplan voor leerkrachten om hun leerlingen te begeleiden in het verbeelden van betekenisvolle plekken in hun eigen omgeving. Leerlingen leggen hun blik of interpretatie van de eigen omgeving vast naar aanleiding van hun persoonlijke ervaringen, herinneringen, ontmoetingen, associaties en waarnemingen. Met verbeeldingskracht kunnen de leerlingen laten zien wat de waarde van de plek voor hen is. En dat is waar het ook om gaat bij erfgoed: de verbinding die we hebben met erfgoed en de waarde die we daaraan toekennen.