Regionaal Kernteam cultuureducatie
Afbeelding afkomstig van Corry Ammerlaan

Regionaal Kernteam cultuureducatie

1 september 2022

In de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden is een regionaal kernteam cultuureducatie gevormd!  Waar iedere gemeente voorheen een eigen stuurgroep cultuur had, is sinds dit schooljaar het Kernteam Cultuureducatie opgericht. Hierin zitten diverse schooldirecteuren, vertegenwoordigers uit het culturele veld en beleidsmedewerkers. Allen afkomstig uit de Gemeente Bladel, Gemeente Eersel en de Gemeente Reusel-De Mierden. Dit is een unieke samenwerking met het cultuureducatie in de Kempen als uitgangspunt. Samen kijken we naar waar de knelpunten, kansen en mogelijkheden liggen rondom cultuureducatie voor alle leerlingen in het PO en VO in de Kempen.