Regio bijeenkomst

Regio bijeenkomst

7 juli 2022

De cultuurcoaches hebben een regiobijeenkomst voor de intermediairs uit de regio Oost Brabant georganiseerd. Het thema was kansengelijkheid. Monique Koolen van Kunstloc Brabant heeft ons uitgedaagd om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Samen verkennen we hoe wij het creëren van kansengelijkheid vormgeven in ons werk op het gebied van cultuureducatie. Wat verstaan we onder kansengelijkheid? Hoe staat het met de kansengelijkheid op onze eigen scholen? Hoe zouden we dat kunnen versterken in ons eigen aanbod en via de culturele aanbieders? Interessante vragen die leiden tot vele interessante gesprekken. Er kwam veel op tafel en we zijn er nog lang niet over uitgepraat. Wordt vervolg bij een volgend regio overleg!

Voor meer informatie en een klein artikel over de bijeenkomst, zie https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/kansengelijkheid-en-cmk-31913