Inspiratiedag
Inspiratiedag ' Cultuur voor alle Brabantse Jeugd'

Inspiratiedag

15 december 2022

Deze sessie zoomde in op Basisschool Het Palet in Hapert. Het Palet is Cultuur Profielschool en besteedt binnen de thema’s structureel aandacht aan kunst, cultuur, beeldende vorming, muziek en dans. Ook nemen zij deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Eline is als intermediair aan Het Palet verbonden en samen met ICC-er Chantal van Hulst namen zij de deelnemers mee in het CmK-traject op deze school. Wat is hun visie op cultuureducatie, wat hebben ze ondernomen en wat zagen ze gebeuren bij leerlingen?

Het Palet is een praktijkvoorbeeld waarin drempels voor cultuurdeelname door jongeren succesvol verlaagd zijn. Het eerste deel van de sessie krijgen de deelnemers meer inzicht in wat CmK heeft gebracht voor de leerkrachten en leerlingen op Het Palet. Daarna gaan de deelnemers dat zélf in het klein ervaren in de vorm van een creatieve opdracht.